Blog

  • Home
  • Blog
  • One year from the Generation Equality
image

Eda Ozturk

Eda Ozturk, hem Türkiye, hem de Kanada’da, akademik ve iş tecrübesine sahip, şevkli ve hevesli bir sosyal görevlidir. Sosyoloji’de lisans ve lisansüstü diplomaları bulunmaktadır. Eda, Kanadaya taşındıktan sonra, kariyerini, sosyal adaleti desteklemek ve herkesin, bilhassa ayrı tutulmuş ve zedelenmeye açık grupların, eşit bir şekilde kaynaklara ulaşabilmelerini sağlayabilmek için, sosyal çalışmaya yönlendirmiştir.

Çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlarla calışmış ve farklı etkinlikleri desteklemede çeşitli önemli rollerde bulunmuştur. Eda, CMV’nin Türk Toplum Destek Çalışanı olarak, Waterloo Bölgesinde yaşayan Türk kadınların, yaşamlarını zenginleştirmek istemektedir. Irk ayırımına tabi tutulan kadınlari ve onların ihtiyaçlarını ve endişelerini dinleyerek, destek olmak istemektedir. Kendilerinin şartlarını, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını geliştirebilmek için, onlar ile, toplumsal kaynaklar ve girişimlerle arasında, bağ kurmayı arzulamaktadır.