design-1
design-2
shutterstock_1050078218
shutterstock_2127651794
shutterstock_1999626188

TVFH nedir?

TVFH (Şiddetsiz Evlere Doğru), the Coalition of Muslim Women KW`nın, ana programlarından biri olup, Waterloo Bölgesi’ndeki, ırk ayırımına tabi tutulan kadınlar ve ailelerine yöneliktir.

 

TVFH, Waterloo Bölgesinde kültürel olarak bütünleştirici, çok dilli, GBV odaklı bir sosyal yardım ve destek programıdır. TVFH, şiddet servisleri ve tamamen yanız kalmış kadınlar arasında, onları bilgilendirerek, kültürlerinin bilinci dahilinde, kendi dillerinde bağlantılar sağlayarak, çok mühim bir boşluğu doldurmaktadır. Amaç, tamamen yanız kalmış Müslüman kadınlara ve ailelerine, öğrenim, bilgi, bağlantı ve kaynaklar aracılığı ile, aile içi şiddete maruz kalmakta olan eşlere, ebeveynlere ve genç yetişkinlere, onlara uygun bir şekilde, yardımcı olabilmek/cevap verebilmektir.

 

TVFH servisimizi çeşitli dilleri konuşabilen, toplum destek çalışanları (CSWs) aracılığı ile veriyoruz. CSWlar, buna yönelik, toplum halk öğrenim kursları ve aile içi şiddete odaklı, bilinç uyandırıcı faaliyetler sunmaktadırlar.

 

Birlikte çalışan herkes, TVFH’nin, GBV sorununa cevap veren bu çalışmasında, aşırı elzemdir.

 

CSW'lerimiz toplulukları içinde başarılı bir şekilde güvene dayalı ilişkiler kurmuş ve bu da CMW'ye yapılan yönlendirmelerde sürekli bir artışla sonuçlanmıştır.

Görev & Vizyon

TVFH, CMWnin, adil, düzenli ve eşit bir toplum vizyonunu takip etmektedir.

TVFH’nin önderlik yaptığı görevler şunlardır

  • Müslüman kadınlar ve daha geniş toplum arasındaki iletişimi arttrmak ve anlayışı geliştirmek,
  • Müslüman kadınlara kişisel ve mesleki gelişim ve liderlik gelişimi için fırsatlar sağlamak,ve
  • Müslüman kadınların Müslüman ve daha geniş topluluklarda aktif liderler olarak katılımını teşvik etmek ve desteklemek.

 

Değerlerimiz, İslam'ın gücünü gösteren inanca dayalı ilkelere dayanmaktadır. Bu değerler, yaptığımız her şeye rehberlik eder.

  • Önderlik ve Destek: Topluluklarında olumlu değişimleri teşvik etmek için mevcut ve gelecekteki kadın liderleri cesaretlendiriyor ve destekliyoruz.
  • Sosyal Faaliyetçilik: Aktif olarak, bölgesel, ulusal ve enternasyonal sosyal adaleti destekliyoruz.
  • Ulaşmak: Devamlı köprüler kurmaya çalışıyoruz ve ötekileştirilmiş toplulukların karşılaştığı sistemik engelleri kaldırmaya odaklanıyoruz.
  • Eşitlik, dahiliyet ve çeşitlilik: Herkesin hoş karşılanması ve katılmaya teşvik edilmesi için güvenli alanlar yaratmaya, anlamaya ve aidiyeti desteklemeye çalışıyoruz.
vision
vision-img

TVFH Görevlileri

Fauzia Mazhar

Genel Direktör

Fauzia Mazhar çoğu liderlik ve idarecilikte olmak üzere çevre sosyal gelişim konusunda 18 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Kendisinin toplumsal kurallar planlama ve organizasyona yönelik Sosyal Hizmetler Lisans üstü diploması ve Wilfrid  Laurier Üniversitesinden Liderlik ve Yönetim, Lisansüstü Sertifikası bulunmaktadır. Ayrıca, Leadership Waterloo Bolgesi tarafından sunulan, Community Leadership Training (Toplum Liderliği Yetiştirme) kursunu tamamlamıştır. İş deneyimi, mahalle tabanlı bir topluluk merkezi ve büyük boyutlu bir hizmet merkezinin yanı sıra önde gelen topluluk işbirlikleri ve sosyal değişim girişimlerinin yönetilmesini içerir. Fauna The Working Centre, Kitchener Downtown Community Health Centre, and Family and Children’s Services of Waterloo Region de çalışmıştır. Pakistan Canada Derneği Başkanı, Konsey Üyesi ve Göçmenlik Ortaklığı Waterloo Bölgesi Belong Grubu Başkanı, ve Kitchener Waterloo Sanat Galerisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2010 yılında Fauzia, Müslüman kadınları,toplum desteği ve köprü kurma yoluyla onlar hakkındaki klişeleri ve yanlış kanıları ele alabilecek liderler ve değişim yaratıcıları olmaları için güçlendirmeye yönelik mütevazı bir girişim başlatmak için K-W'deki bir avuç kadınla el ele verdi. Bu başlangıç, Coalition of Muslim Women of Kitchener-Waterloo’nun  oluşumuna yol açmıştır. Fauzia, CMW’nun kuruluşundan bu yana, stratejik planlama, program/servis planlama, koordinasyon, mali planlama, mali yardım temini, gönüllü toplama, bağlantı ve iletişim kurma, ortaklık inşa etmede, düzenli bir şekilde liderlik göstermiştir.

Fauzia, büyük/bütün resim ve gelişim odaklı bir görüşe sahiptir. Tutku ile insanları bir araya getiren, bütün grupların kabul ve dahil edilebileceği, güvenli bir ortam kurucusu ve toplum ilgisi olan bir vatandaştır. Fauzia aynı zamanda iyimser ve iyi bir espri anlayışına sahiptir.

leader
Wisam

Wisam Osman

Koordinator, Towards Violence Free Homes

Wisam Osman, 12 yıl önce Bilgisayar Bilimi ve İstatistik diploması ile Kanadaya geldi Wisam Osman gelişinden bu yana toplum ile bir çok değişik bağlantılar kurmuştur. Arkadaşları ile herkesin dahil olabileceği Anneler ve küçük çoçuklarından oluşan karışık grubunu kurmuştur.  Wisam, Sudanlılar toplumunda, sosyal faaliyetler organize etmeye yardımcı olmuştur. Kadınların bir araya gelmesinde ve gençlerin faaliyetlerinde çok gayret göstermiştir 2012`de gönüllü olarak CMW`ye gelmiş ve kısa bir sürede üyesi olmuştur. Wisam dört yıl komite üyeliği yaptıktan sonra TVFH Koordinatörü olarak görev almıştır. Wisam her zaman herkesin kendine mahsus bir kabiliyeti olduğuna ve topluma katkıda bulunabileceğine inanmıştır

Toplumsal destek çalışanları

image

Munazza Abbasi

Güney Asya Toplum Destek Çalışanı

Munazza, Pakistanlı olup, Waterloo Üniversitesi’nden ,Sosyoloji ve Kanuni Bilgiler dalında, diplomasi vardır. Genç bir göçmen olarak, Kanadaya gelen Munazza, göçmenlerin, karşı karşıya kaldıkları zorluklara, bizzat şahit olmuştur. Fakat, sadece Pakistanlı göçmen olarak değil, burada büyüyen bir Kanadalı olarak ta, sistemde yönünü bulmayı öğrenmiştir. Göçmenlerin karşılaştıkları zorluklara şahit olan Munazza, ayrı tutulmuş ve risk altında olan kimselere yardımcı olabilme gayesi ile, toplum içinde, aktif olmaya karar verdi. Oturduğu Toronto’da, birçok kar amacı gütmeyen [Big Brothers Big Sisters ve çeşitli kadın grupları gibi] gruplar ile çalıştı. Munazza, ayni zamanda, CMV’nin, Tea and Tales with Muslim women programında, ev sahibeliği yapmaktadır. Herkes için, mutlu, sıhhatli ve güvenilir bir ortam yaratılması için gayret göstermektedir.

image

Eda Ozturk

Türk Toplum Destek Çalışanı

Eda Ozturk, hem Türkiye, hem de Kanada’da, akademik ve iş tecrübesine sahip, şevkli ve hevesli bir sosyal görevlidir. Sosyoloji’de lisans ve lisansüstü diplomaları bulunmaktadır. Eda, Kanadaya taşındıktan sonra, kariyerini, sosyal adaleti desteklemek ve herkesin, bilhassa ayrı tutulmuş ve zedelenmeye açık grupların, eşit bir şekilde kaynaklara ulaşabilmelerini sağlayabilmek için, sosyal çalışmaya yönlendirmiştir. Çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlarla calışmış ve farklı etkinlikleri desteklemede çeşitli önemli rollerde bulunmuştur. Eda, CMV’nin Türk Toplum Destek Çalışanı olarak, Waterloo Bölgesinde yaşayan Türk kadınların, yaşamlarını zenginleştirmek istemektedir. Irk ayırımına tabi tutulan kadınlari ve onların ihtiyaçlarını ve endişelerini dinleyerek, destek olmak istemektedir. Kendilerinin şartlarını, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını geliştirebilmek için, onlar ile, toplumsal kaynaklar ve girişimlerle arasında, bağ kurmayı arzulamaktadır.

image

Rahmah Omar

Siyahi/Afrikalı Toplum Destek Çalışanı

Rahmah Omar, 25 yılı aşkın bir zamandır, Waterloo Bölgesinde yaşamaktadır. Bölgeye geldikten sonra, bu bölge ve mahallerde, Somalililer’e, okul ve medikal randevularında, tercüman olarak yardımcı olmuştur. Rahmah daha sonra, yeni gelenlerle çalışmak ve çevrelerinde iletişimde kolaylık ve etrafı rahatlıkla tanıyabilmeleri için, YMCA’de, gönüllü olarak çalışmıştır. Bu, onun bölgede bulunan, bir çok kar gütmeyen [Community Information Centre of Waterloo and Extend-A-Family Waterloo Region gibi] organizasyonlarda çalışmasına, önayak olmuştur. Rahmah, 2008’den beri, Kitchener-Waterloo Multicultural Centre’de, serbest tercümandır.

image

Tuba Sangar

Dari/Farsi Toplum Destek Çalışanı

Tuba’nın, Afganistandan, Gazetecilik diploması olup, daha sonra, Afganistan Kriket İdare Heyeti ile Kadınlar Kriket Takımının menajerliğini yapmıştır. 2015’den bu yana, Afgan kadınların gelişimi ve destek almaları için, Afgan Kadın Gazeteciler Sendikasında gönüllü olmuştur. Tuba’nın ayrıca, bir yıllık, Liderlik ve Temsil Etme diploması bulunmaktadır. ve 2016 yılında, U.S. Department of State tarafından yapılan, Ziyaretçi Profesyonel Değişim programında yer alarak, kadın atletike terfi etmiştir. Tuba, 2021’de, Kanada’ya taşındı ve 2022’de, Toplum Destek Çalışanı olarak, CMW’ye katıldı.

image

Bouran Abbas

Arapça konuşan Toplumsal destek çalışanı

Bouran Abbas, 2021 de Kanadaya taşındı ve Kitchener-Waterloo toplumunda, hızlı bir şekilde faaliyet göstermeye başladı. Yıllardır edindiği sosyal servis tecrübesi ile, ihtiyaçlı ve mültecilere yardımcı olmaktadır. Bouran, bir çok zorluklar ile karşılaşan ve Arapça konuşanlara yardımcı olabilmek için, değişik bölgesel gruplar ile çalıştı. Bu kimselerin, içinde bulundukları durumu anlayabilmeleri ve kontrolü ele geçirebilmeleri, pratik desteğe ulaşabilmeleri ve problemi daha çözebilmeleri için, doğrudan doğruya yardımcı olmaktadır. Bouran’ın, Lübnan’dan, psikososyal destek ve diyalog, ayrıca Sosyal Destek ve Sosyoloji diplomaları bulunmaktadır.25 yılı aşkın, Birleşmiş Milletler ile, ruhi sağlık alanında çalıştı. İlaveten Bouran, Lübnan’da, 10 yılı aşkın, Community Based Rehabilitation Centre for Disabilities [Toplumsal Özür Tedavi Merkez] programının başkanlığını yaptı

Siz veya tanıdığınız biri aile içi istismar veya şiddetle karşı karşıyaysanız, buradan yardım alabilirsiniz.

contact-arrow
contact

Bize Ulaşın