Blog

  • Home
  • Blog
  • One year from the Generation Equality
image

منزه عباسی

منزه که اصالتاً اهل پاکستان است، دارای مدرک کارشناسی در رشته جامعه شناسی و مطالعات حقوقی از دانشگاه واترلو است. مونازا به عنوان یک مهاجر جوان که با خانواده خود به کانادا آمده است، شخصاً چالش هایی را تجربه کرده است که مهاجران معمولاً با آن روبرو هستند. اما او یاد گرفته است که نه تنها به عنوان یک مهاجر پاکستانی بلکه به عنوان یک کانادایی که در اینجا بزرگ شده است، سیستم را هدایت کند.

با پشت سر گذاشتن کشمکش های مهاجرتی، مونازا تصمیم گرفت از طریق ابتکارات توانمندسازی برای جمعیت های به حاشیه رانده شده و در معرض خطر به طور فعال در جامعه مشارکت کند. او با بسیاری از سازمانهای غیر انتفاعی از قبیل بیگ بورادرز بیگ سیسترز  و چندین گروه زنانه در زادگاهش، تورنتو همکاری داشته است. مونازا هم چنین میزبان برنامه ی تی اند تیلز ویت مازلم وومن  در سی ام دبلیوز نیزمیباشد. 

او انگیزه برای  ایجاد فضایی شاد، سالم و امن برای همه دارد.