در کانادا، به عنوان یک مهاجر

اینجا در کانادا به عنوان یک مهاجر استرس بیشتری نسبت به بقیه داریم، مخصوصا خانم ها. ما به دلیل انتظارات اجتماعی استرس بیشتری نسبت به دیگران تجربه می کنیم. این پروژه شخصاً به من کمک زیادی می کند. من هرگز ندیدم که استرس مزمن هم داشته باشم. من یاد گرفته ام که با ارائه اطلاعات…

ادامه مطلب